INSTRUCCIONS D'US DE LA WEB
 
INSTRUCCIONES DE USO DE LA WEB
 
  • Per facilitar la recerca de la informació que us és d'interés hem creat una nova versió de la pàgina, en la qual el contingut està estructurat en un organigrama.

  • Per accedir al contingut que desitjeu només heu de pitjar damunt l'opció escaient.

  • Recordau que per tornar enrera teniu en el mateix explorador la flexta "Atrás".

  • Les noticies d'interés per als usuaris (informació de camvis d'horaris, novetats, etc) les podeu trobar pitjan en la imatge

 

 
  • Para facilitar la búsqueda de información que le es de interés hemos creado una nueva versión de la página, en la que el contenido esta estructurado en un organigrama.
  • Para acceder al contenido que desee sólo tiene que pulsar sobre lo que sea de su interés.
  • Recuerde que para volver hacia atrás tiene en el mismo explorador la flecha "Atrás".
  • Las noticias de interés para los usuarios (información de cambio de horarios, novedades, etc) las puede encontrar pulsando en la imagen