BIBLIOTECA DIOCESANA DE MALLORCA

.

 

Ciutat, 5 d’octubre de 2004.

 

Benvolgut usuari:

 

A partir d’avui mateix el servei de biblioteca comptarà amb un programa informatitzat de gestió de biblioteques anomenat Millenium i que és el mateix que el de la Universitat de les Illes Balears. Aquest programa servirà per dur un major control dels préstecs, però alhora us servirà també als usuaris per a que pogueu fer renovacions i fins i tot reserves de llibres via Internet.

 

El Millenium obliga a que la durada dels préstecs sigui d’una setmana per als alumnes, mentre que els professors s’ajusten a uns criteris de temporalitat més ample. Malgrat això, el nombre de renovacions és il·limitat, sempre que l’exemplar no hagi estat reservat per un altre usuari.

El programa, que ja està prefigurat d’aquesta forma, sanciona automàticament els retards de tornada dels llibres. Igualment recordau que si tornau un llibre després de la data límit, provocau un perjudici als altres usuaris de la biblioteca. Les sancions previstes pel programa són les següents:

1.      Per cada dia de retard en la devolució, es perdrà el dret a usar el servei de préstec pels mateixos dies que el retard.

2.      En haver acumulat trenta dies de retard es perdrà el dret a usar el servei de préstec per un període de tres mesos.

3.      En haver acumulat seixanta dies de retard, es perdrà el dret a usar el servei de préstec durant la resta de curs.

Si pitjau aquí podreu accedir a la vostra pàgina d’usuari. Una vegada hagueu entrat posau el vostre primer llinatge on posa Nom. Després escriviu el número (sense lletra) del vostre DNI, precedit de dos zeros on posa Codi de Barres; i finalment on posa PIN posau els quatre darrers números del vostre DNI. Una vegada ja hagueu entrat seria convenient que modifiqueu el vostre pin. En cas de qualque problema d’accés per favor possau-vos en contacte amb nosaltres el més prest possible. Gràcies